coming soon 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2022.01.01 - 2022.01.02 年始休廊
2022.01.03 - 2022.01.16 佐藤圭司 Keiji Sato 黒砂
2022.01.17 - 2022.01.30 原陽子 Yoko Hara
2022.01.31 - 2022.02.13 今尾偲 Shinobu Imao
2022.02.14 - 2022.02.27 鎌田篤慎 Shigenori Kamata
2022.02.28 - 2022.03.13 小松透 Toru Komatsu
2022.03.14 - 2022.03.27 薈田純一 Junichi Waida SESSHU GARDENS
2022.03.28 - 2022.04.10 佐藤圭司 Keiji Sato
2022.04.11 - 2022.04.24 高橋和孝 Kazutaka Takahashi